Verkenners waarsku ANC

Die Verkennersbeweging het in ’n sterk bewoorde verklaring, hul misnoee en afkeur te kenne gegee oor die gewraakte opmerking van die ANC se Sekretaris-generaal.

Die volledige verklaring lui soos volg:

Die Verkennersbeweging van Suid-Afrika wil hiermee ons afkeur betoon met die uitsprake van Gwede Matashe, sekretaris-generaal van die ANC, wat sy politieke party met die Drie-Enige God en die Bybel vergelyk.

Ons as Christene is gewalg deur hierdie goedkoop politiekery van die ANC.

Hiermee ook ’n ernstige waarskuwing: Ons dien ’n lewende God wat nie ’n bespotting van Hom sal toelaat nie.

Die ANC sal hulle straf ontvang op die tyd wat die HERE vir hulle bestem het. Hulle moet deeglik besef dat sulke laster nie ongestraf sal bly nie.

Hiermee wil die Verkenners ook ’n beroep op elke Christelike organisasie, elke kerk gemeente en ook elke Christen doen om hulle ten sterkste hierteen uit te spreek.

Ons vra dat elke koerant, die internet en elke middel tot hulle beskikking gebruik sal word om die Adder regering te laat verstaan dat Christene in die land hulle nie met sulke laster sal vereenselwig nie,