Universiteit Fort Hare ook Afrikaans

Die senaat van die Universiteit van Fort Hare het glo eenparig besluit om Afrikaans, saam met Engels en Xhosa, as die universiteit se amptelike tale te aanvaar met die doel om  ’n veeltalige en multikulturele benadering te bevestig.

Prof. Susan Smith, medeprofessor van die Departement Afrikaans sê dit weerspieël die universiteit se veeltalige en multikulturele demografie.

Smith sê enige taal se voortgang word nie slegs gemeet aan hoeveel mense die taal gebruik nie, maar ’n taal se sogenaamde hoër funksies is meer bepalend vir voortgang en vir lewenskrag.

Die erkenning en nuwe beleidsrigting van die Universiteit beteken dat Afrikaans en Xhosa tydens die universiteit se geleenthede en op amptelike dokumente, asook op beleidstukke, gesamentlik gebruik sal word.