Uitspraak van n bygelowige

Geagte Redaksie

Dit het nou al ’n gewoonte geword vir ANC en ANC gesinde “leiers” om lasterlike uitsprake te maak. Ek verwys na Ace Magashule se nuutste uitspraak dat om kwaad te wees vir die ANC is soos om kwaad te wees vir God en dat die ANC die kinders van Israel is! Dit volg natuurlik op Gwede Mantashe se vergelykings van die drieparty alliansie met die Drie-eenheid, die 12 ANC presidente met die Apostels en die terroris Mandela met Moses. Zuma self het ook al daarop gesinspeel dat God aan die ANC se kant is en ‘n teenstem gevolglik ‘n stem vir die duiwel is.

Ek reken dat daar twee redes is vir hierdie tipe uitsprake waarvan geeneen enigiets met geloof te doen het nie!

Eerstens gaan dit oor bygeloof! Die ANC weet dat sy stemme kom vanuit die swart bevolkingsgroepe en die realiteit is dat daar by die meeste swartmense ‘n sterk bygeloof lewe. As predikant het ek al dikwels ervaar dat swartmense se houding teenoor my handomkeer verander as hulle uitvind dat ek ‘n “muruti” is. Dit is nie uit ‘n uiterste respek vir die amp nie, maar eerder uit bygeloof. Die “muruti” het nouer kontak met die geesteswêreld en kan ‘n vloek of ‘n seën op jou laat neerkom!

Die gebruik van hierdie uitsprake spruit dus nie uit ‘n verdwaalde peïteit nie, maar uit die kennis van hoe die afrika-mens se kop werk. Dit is ‘n bangmaak-taktiek.

Tweedens glo ek dat dit bloot gedoen word vir gratis dekking in die hoofstroom media. Wie sou berig het oor Ace Magashule se toespraak by die bekendstelling van 16 dae van aktivisme teen vroue- en kindergeweld as so iets nie gesê was nie. Deur omstrede te wees kry mens dekking en enige dekking is goeie dekking. (Kyk maar hoe Nando’s se advertensies telkens verban word! Die omstredenheid maak net ʼn groter bohaai wat almal van weet)

Die feit van die saak bly dat hierdie uitsprake neerkom op die gruwelikste ydelike gebruik van die Naam van God vir eie politieke gewin. Hierdie is geen verdwaalde gelowigheid nie. Dit spreek juis van ‘n algehele ongeloof en lastering teen die God wat geen ydele gebruik van sy Naam ongestraf sal laat bly nie! Solank hulle egter die gewensde resultaat kry sal hierdie uitsprake aanhou gebeur en al wat ons waarskynlik kan doen is om die profetiese woord van waarskuwing te rig en in gebed smeek om die beëindiging van hierdie laster.

Groete

Ds R Combrink