Staat kry beheer in regsberoepe

Groot kommer heers oor die inspraak wat die staat in die beheer van die prokureurs- en advokateberoep gaan kry.

In ‘n land waar misdaad hoogty vier en die wetgewers soos die graf daaroor swyg, kon daar jare debatte gevoer word oor die Wetsontwerp op Regspraktyke.

Die wetgewing kort nou net goedkeuring in die Nasionale Raad van Provinsies en pres. Jacob Zuma se handtekening.

Die wet impliseer ingrypende veranderinge: Daar gaan onder meer geen prokureursordes in die provinsies wees nie. Een nasionale raad – die Raad op Regspraktyke – gaan die regsberoepe beheer.

Boonop sal die Raad op Regspraktyke aan die Minister van Justisie verslag moet doen en sal die minister selfs lede van die raad aanstel. Die minister kry ook regulerende magte oor prokureursgelde en verpligte gemeenskapsdiens.

Soos verwag kan word het die Black Lawyers Association die wetsontwerp verwelkom. Hierdie wetgewing wat ‘n klap in die gesig van alle eerlike regspraktisyns is, gee aan pres. Zuma die reg op die aanstelling van ‘n ombud vir die regsdienste.

Jan Fiskaal sê hy dink die aasvoëls wil die kuikens in die prokureurs se trustrekenings begin opvreet.