Regering uit voeling

Die ANC regering het uit voeling geraak met die inwoners van Suid-Afrika, en is besig om al meer te neig na ’n kommunistiese diktatorskap waar die gewone kieser nie weet waarmee die regering hom besig hou nie.

Dit is die mening van ’n welbekende volkekundige in Suid-Afrika, wat verkies om anoniem te bly.

Dit het so pas aan die lig gekom dat klagtes wat by die Ombudsman ingedien word, in die afgelope jaar met meer as 220% gestyg het, terwyl die sogenaamde klagte hulplyn van pres. Zuma, totaal oorlaai is en terugvoering na die klaers, byna die nulpunt bereik het.

Klagtes oor onbevoegde en onbeskofte lede van die polisiediens word nou ’n onbeheerbare situasie, en die wantroue in polisiebeamptes veroorsaak dat mense nie meer ’n klag by die polisie wil indien nie.

Uitsprake van die regering se ministers en ander hoë amptenare, grens dikwels aan die belaglike, en wek die indruk dat diegene wat daaraan skuldig is, net so onbevoeg en oningelig is as die amptenary in staatsdepartemente, het hy gesê.