Rasstellende aksie stel niks reg nie

Wat hartseer genoeg bekend staan in Afrikaans as “regstellende aksie”, is niks anders as ‘n ras gebaseerde kwota stelsel. “Rasstellende aksie” sou gevolglik ‘n beter benaming wees.

Hierdie rassistiese stelsel is vir die eerste keer deur die Natzis in Duitsland gebruik teen die Jode. “Demografiese verteenwoordiging” is dit op daardie stadium genoem en het die geskiedenis uit eindelik geleer wat die uiteinde daarvan was.

Op die 29ste Maart 1933 het die Nazi party bevele deur gestuur na al sy takke en lede om Jode te boikot. Punt 9 van die dokument beveel dat die hoeveelheid Jode wat in diens geneem word, beperk moet word volgens hulle getalle as ‘n persentasie van die samelewing.

As gevolg van Suid-Afrika se rassesamestelling is dit ook onvermydelik dat dit wat hier regstellende aksie genoem word, maar in werklikheid demografiese verteenwoordiging is, ontaard in minderheidsonderdrukking.

Selfs die liberale Rapportkoerant se destydse redakteur, Izak de Villers het teen hierdie stelsel gewaarsku  op 3 Julie 1994. Dr Eschel Rhoodie waarsku ook in sy boek PW Botha -the last betrayal wat reeds in 1989 verskyn het “whites will be the victims”

Hoe kon De Klerk en kie met hierdie kennis tot hulle beskikking hierdie rassistiese, onderdrukkend stuk wetgewing in die grondwet laat inskryf het wat hulle onderhandel het?

Solidariteit probeer hard om hierdie rassistiese stelsel te stop, maar dit blyk dat hulle die see met ‘n besem probeer terug vee. In antwoord op hulle poging, het die ANC (met die hulp van die DA), ‘n stuk wetgewing deur die parlement gekry wat die onderdrukking nog verder gaan verhoog.

Uiteindelik is daar net een oplossing van nie net ekonomiese onderdrukking nie, maar van al die onreg wat teen ons volk gepleeg word. Territoriale selfbeskikking in ‘n eie begrensde gebied. Dit was die oplossing vir die Jode en is moontlik die rede wat die ANC hulle so haat.

Piet Potlood