Pietersburg-Doornkraal Geloftefees

Die Bybel leer ons dat mens ʼn gelofte aan God nie mag misken nie. Dit is dan ook ons voorreg om die Gelofte van 1838 jaarliks te eerbiedig. Hierdie gelofte bepaal onder andere dat ons as nageslag die volgende moet doen: –

Dat ons die dag en datum van die oorwinning te Bloedrivier elke jaar as ‘n verjaarsdag en ‘n dankdag, soos ‘n Sabbat, tot God se eer sal deurbring en dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom mag behaag en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle dit saam met ons moet doen tot gedagtenis, ook vir die toekomstige geslagte, want die eer van Sy Naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan Hom te verleen.

Alle Pietersburgers, gelowige Christene en belangstellendes, ook van elders, word derhalwe hartlik uitgenooi om na die jaarlikse Geloftedagviering van die Pietersburgse Geloftefees op die Doornkraal-feesterrein te kom.

Soos gebruiklik, in navolging van die gebeure van 1838, begin die verrigtinge Maandagaand 9 Desember om 18h30 by die Feessaal met Boekevat en die voorhou van die Gelofte.

Elke aand tot Sondag 15 Desember sal hierdie Boekevat en voorhou van die Gelofte volgehou word en vertrou ons dat die Gemeenskap dit sal eerbiedig en bywoon.

Maandag 16 Desember 2013 begin die verrigtinge om 09h00 as ons die Fees met Skriflesing en gebed open. Hierna sal historiese vlae gehys word wat ons wortels in hierdie land simboliseer. Enkele Volksliedere sal gesing word alvorens ‘n Jeugprogram aangebied sal word waarna daar geleentheid sal wees om bene te rek.

Om 10h00 word geleentheid geskep vir die lê van kranse by die onderskeie historiese gedenktekens waartoe alle Gemeentes, Organisasies en Feesgenote uitgenooi word. Die Feesrede sal hierna deur Kolonel Ferdi van Rooyen van die S.A.N.W. se Reserwemagte gelewer word. Na afloop van die feesrede sal daar koffie, tee en koeldrank beskikbaar wees vir almal.

Die gemeente vergader weer om 11h00 as ons die gedenkteken vir die Groot Trek-175 sal onthul waarna ons weer ons sitplekke sal inneem. Onder gesang van gewyde liedere sal ‘n kollekte opgeneem word waarna dominee Gawie Wolmarans van die Hervormde Gemeente Oostelike-Pietersburg sal voorgaan in die Geloftediens. Die tema van sy boodskap is Dubbele Genade.

Na afloop van die verrigtinge sal daar braaivleisvure beskikbaar wees as feesgangers hulle piekniekmandjies uithaal.

Die uwe,

J Willemse

Telefoon: 015 297 5922