Optrede teen Zuma?

Die lede van die Parlement, asook ander ampsdraers soos landdroste en regters het nog nie ’n salarisverhoging ontvang vir 2013 nie.

Dit is ook nie bekend waarom daar nog geen woord oor die saak gerep is nie, maar kenners meen dat dit kan lei tot ’n hofgeding teen pres. Zuma.

Gedurende Junie 2013 het ’n kommissie wat hiermee handel, reeds ’n aanbeveling gedoen, maar tot hede het dit nog niks opgelewer nie, te midde van die feit dat die aanbevelings na die president verwys is vir bekragtiging.

Nadat die President dit bekragtig het, word dit aan die parlement voorgelê vir finale bekragtiging.

Die parlement is egter in reses, wat meebring dat die bekragtiging nie gedoen kan word nie, en derhalwe sal die vergoeding nie vanjaar aangepas kan word nie.

Dit kan lei tot ’n hofgeding teen die president.