Op die voorpunt

Dit is opvallend hoe daar in politieke kringe geskarrel word om nog ’n paar stemme te lok om ’n kruisie vir die party te laat trek met die 2014 verkiesing.

Met al die geskarrel, kom die leuens en die streke ook na vore, en word dit later lagwekkend om te sien watter leuens uitgeblaker word om hulleself te regverdig en te verdedig.

Die jongste voorbeelde is van die ANC se man wat in Noord-Transvaal vir ’n klomp oningeligte kiesers vertel dat hulle vir die ANC moet stem, anders gaan die Boere wen, om dan daarna in Sentraal Transvaal in Afrikaans te bid vir die gehoor!

Die ander leuen wat waarskynlik net so lagwekkend is, is die van die “black sash vrou”, ene Helen Zille, wat vertel dat hulle mislei was oor die voorgestelde wetgewing waar ras weer ter sprake is.

Geen wonder dat briefskrywers in die links-liberale media hulle teleurstelling, en hulle skok te kenne gee oor die leuens wat kwytgeraak word nie.

Die talle navrae, en die kommentaar van lesers in hierdie verband, is ’n aanduiding van hoe mense voel oor die Zille-party se klaarblyklike bedenklike optrede.

Tereg het Die Vryburger berig waarin dit uitgewys is dat die Zille-party op een plek teen, en by ’n ander plek ten gunste van straatnaam veranderings was.

Dit laat die indruk van ’n party en sy leiers wat nie vertrou kan word nie  –  wat vandag “beleid” is, is môre nie meer nie weens “misleiding”!

Hierteenoor staan die onkreukbare optrede van die Boere-Afrikaner Volksraad wat ’n eerlike, reguit pad stap, om vryheidsgesinde volksgenote te lei op die weg na uiteindelike soewereine onafhanklikheid, sonder om dit te probeer doen met liegstories.

Die Boere-Afrikaners sal waarskynlik weer in hulle duisende registreer om aan die VVK se verkiesing van 2014 deel te neem.

Met die daad sal die Boere-Afrikaners, ongeag wat die linkse media sê, sterk op die voorpunt wees van hoe ’n vry en regverdige verkiesing gehou word, waar eerbaarheid teenoor sy kieserskorps voorop gestel word.

Oor die jare het ons beleef hoe hierdie linkse media, vir dekades probeer het om die Boere-Afrikaner dood te swyg. Daarom kan verwag word dat hulle geen enkele woord sal rep oor die Volksraad verkiesing van die VVK nie.

Dit is egter nie meer ’n saak van kommer nie – die koms van Die Vryburger het hierdie probleem ondervang.

Elkeen wat oor ’n internet-gerief beskik, sal weet dat ons volk weer verkiesing gaan hou, en dit sal weer ’n verkiesing wees waar volksgenote stem vir die kandidaat van sy keuse!

Die Vryburger sal van tyd tot tyd beriggewing plaas oor nuus en vordering, sodat kiesers op hoogte van sake kan bly.

Dit sal gedoen word om volksgenote op die voorpunt te hou, met nuus wat saakmaak!

 

Redakteur