Onderwys – nog ‘n swak skuif

Die Departement van Onderwys in Sentraal Transvaal het tot hede van gekontrakteerde diensverskaffers gebruik gemaak om geletterdheid strategie en “syfer strategie” in sowat 920 skole van stapel stuur wat onder presteerders is.

Die “strategieë” wat bekend staan as GPLM Strategie, sal voortaan ’n integrale deel wees van die Departement se eie beheer by sulke skole.

Volgens ’n woordvoerder van die Departement sal skole toenemend self verantwoordelik wees vir die toepassing van GPLM Strategie.

Waarnemers is van mening dat die eksterne gebruik nou te duur geword het, en dat die volhoubaarheid nie bewys kon word nie. Onderpresterende skole se probleem is gesetel in die leerkragte, nie in die leerlinge nie, is gesê.

Dit bring mee dat ’n groot aantal werkers hulle werk gaan verloor, terwyl die kontraktyd blykbaar eers aan die einde van 2014 verstryk. Van die werkers het aangedui dat hulle genoodsaak sal wees om hulle griewe verder te vat.

Opvoedkundiges sê dit is ’n bewys dat gehalte onderwys in die land al hoe meer onder verdenking kom.