Oepsie, geld verdwyn by US

‘n Forensiese ondersoek by die Universiteit van Stellenbosch (US) het aan die lig gebring dat senior amptenare hulle moontlik skuldig aan bedrog gemaak het.

Hoewel die inligting deur die US bekend gemaak is, het hulle geen besonderhede verskaf oor die aantal amptenare of waar hulle in die US gewerk het nie. Dit is egter duidelik in ‘n verklaring uitgestippel dat dit voormalige senior werknemers is.

‘n Jaar gelede is berig dat Chris de Beer, adjunk-direkteur van studentegeld, geskors is weens die moontlike nie-nakoming van finansiële beleid en interne prosedures. Dit het die US genoop om ‘n intensiewe forensiese ondersoek te doen. 

Die forensiese ondersoeke is nou afgehandel en die nodige regsmenings oor die betrokke feitestellings is ook verkry. Die Oudit- en Risikokomitee (ORK) van die Universiteitsraad het die inhoud van die verslae op ’n buitengewone vergadering oorweeg. 

Die ORK het tot die gevolgtrekking gekom dat daar ’n redelike vermoede bestaan dat bedrog gepleeg is deur voormalige amptenare van die US.

Aangesien ’n bedrag van meer as R100 000 betrokke is, moet die aangeleentheid by die polisie aangemeld word.

Die saak is by die handelstak van die polisie in Kaapstad aangemeld en het betrekking op die beweerde onregmatige aanwending van die US se reserwefonds.

Intussen is ondersoeke aan die gang deur die Valke, teen ’n voormalige senior werknemer van die Universiteit, Jurie Roux, wat tans in diens van Saru is.