Muilbandwetsontwerp gefinaliseer

Die Parlementêre ad hoc-komitee oor die Wetsontwerp op die Beskerming van Inligting (die muilbandwet) het gister sy verslag oor die wetsontwerp gefinaliseer.

Die vonke het op ongekende manier gespat toe ANC-lede hul afkeer van die insette van dr. Mario Ambrosini verwoord het.

Elleck Nchabaleng, ANC-LP, het herhaaldelik gesê :

"Ambrosini dink hy is God," met ander ANC-lede wat nie ver agter hom was nie.

Die voorsitter, Cecil Burgess (ANC), het gemeen Ambrosini, wat die sitting ten spyte van uitmergelende pyn weens terminale kanker bygewoon het, is "hardkoppig."

Jerome Maake, ANC-LP, het vir Ambrosini, IVP-LP, gesê: “Dis deur die vrygewigheid van hierdie komitee dat jy selfs mag praat. Ek dink ons moet daardie vrygewigheid nou opskort.”

Die vorige verslag oor die komitee se pogings om die twee klousules van die muilbandwet te wysig wat pres. Jacob Zuma na hulle terugverwys het, is juis na hulle teruggestuur nadat die ANC geweier het om die opposisie – en spesifiek Ambrosini – se besware op te neem.

Uiteindelik is partye soos, Cope en die ACDP se menings opgeneem, asook ’n deel van Ambrosini se mening.

Die komitee wou, met ’n meerderheidstem, nie die res van Ambrosini se besware opneem nie omdat hulle gemeen het dit is feitelik verkeerd.

Ná ’n marathon sessie van langer as drie uur het net die ANC-meerderheid ten gunste van die verslag gestem, en dit is dus aanvaar. Die verslag moet nou voor die parlementêre programkomitee dien. Sou dit aanvaar word, sal die Nasionale Vergadering daaroor stem.

Indien die Nasionale Vergadering die wetsontwerp aanvaar, word die muilbandwet opnuut aan die president gestuur vir oorweging, en word dit wet wanneer hy dit onderteken.

Foto – Mario Ambrosini