Moenie gevang word nie!

Dames, sorg dat jou handsak altyd behoorlik toe is wanneer jy in winkels rond beweeg. Sorg ook dat jy jou inkopie sakke toe hou, anders word jy ’n slagoffer!

Daar is instansies, en indiwidue wat graag wil sien dat jy in die moeilikheid beland as ’n dief wat in winkels steel.

Jy kan in ’n netelige posisie beland as iemand ongesiens ’n item van die winkelrakke in jou handsak, of inkopiesak laat beland, en as jy by die deur uitstap, gaan die alarm af en jy word terug geneem en ondersoeke word gedoen.

Jy sal nie ’n verweer hê nie – jy gaan skuldig staan as ’n dief, en jy gaan in ’n swart woongebied gemeenskapsdiens verrig, en sit boonop met ’n kriminele rekord wat jy nimmer gaan afskud.

Die korrekte optrede:

Sorg dat jou handsak op knip is, en dat die knip na jou lyf se kant is wanneer dit vasgehou, of met bande oor die skouer gedra word.

Maak seker dat die inkopiesak in jou besit, slegs die goedere bevat wat jy gekoop het, en kontroleer dit voordat jy die betrokke winkel verlaat.

Dit blyk dat daar nou mense is wat hulle ten doel stel om jou as ’n dief gebrandmerk te kry, en daarom word iets in jou handsak of inkopiesak gegooi sonder jou medewete.

Indien jy jou sak nagaan (doen dit in die winkel), en jy wel ’n artikel vind in die sak, wat jy beslis nie wou koop nie, dring aan om die bestuurder te spreek.

Moet onder geen omstandighede die winkel verlaat sonder om die nodige vooraf ondersoek in sakke te doen nie.

Maak ook baie seker dat wanneer jy met ’n winkeltrollie inkopies doen, dat die plastiek inkopie-sakke deur jou nagegaan word voor jy die winkel verlaat. Daardie paar minute ekstra tyd is die moeite werd, want as jy “betrap” word, is daar ’n swaard oor jou kop!

Daar is blykbaar deurwagte, en sommer “rondlopers” in winkels wat aangesê word om van blankes “diewe” te maak.

Een dame is in ’n winkel op hierdie manier benadeel, en sy moet nou ure se gemeenskapsdiens gaan doen in ’n swart woongebied, nadat sy nie daartoe instaat was om in die hof haar onskuld te bewys nie. Daarbenewens sit sy met ’n kriminele rekord waarvan sy nie ontslae kan raak nie!