Misdaad styg – statistieke bevraagteken

In die nuutste statistieke verslag oor misdaad, kom dit na vore dat Suid-Afrika mislei word oor die werklike toedrag van sake.

Die opmerking is gemaak tydens ’n seminaar in Pretoria by die Instituut vir Sekerheidstudie.

Gareth Newham, die hoof van die Instituut, sê daar is afdoende bewyse dat meer moorde plaasgevind het as wat in statistieke gegee word.

Daaruit moet afgelei word dat die gegewens in die statistieke verslag van September  nie korrek is nie.

Genl. Riah Phiyega, die polisiehoof, het met die vrystelling van September se statistiek daarop gewys dat die afname in die getal moorde nou ’n boodskap van hoop bring aan Suid-Afrikaners.

Newham wys daarop dat die 2012 statistieke opgestel is volgens die sensus gegewens van 2001, terwyl die nuwe staistieke volgens skatiings oor bevolkingsgestalle van 2011 se sensus gedoen is.

Dit maak dat vergelykings nie korrek gedoen word nie.

Hy sê voorts dat die SAPD die sogenaamde afnames in sekere misdaad kategorieë oordryf en onder beklemtoon die toename van ander misdade.

’n Kenner van misdaad tendense, sê dat daar te veel klem gelê word op enkele soorte misdaad wat ’n geringe daling toon, maar die misdadigers se nuwe aanslag om eerder op sagter teikens, soos woonhuise, toe te spits, word gerieflikheidshalwe verswyg, terwyl mens al hoe meer onveilig voel in hulle eie woonplekke.