Minister ‘n onrus stoker?

Mildred Oliphant, die Minister van Arbeid, het huiswerkers aangemoedig om hulleself te organiseer om sodoende hulle posisie in die arbeidsmark te verstewig deur ’n slagspreuk aan hulle te gee: “Organiseer of verhonger”.

Die bedoeling daarmee is klaarblyklik om huiswerkers op georganiseerde wyse te laat beding vir beter voordele, waarvan lone maar net een is.

Die minister was die hoofspreker by ’n sogenaamde “Openbare Deelname-program” vir huiswerkers wat in Mandelapark-stadion in Khayelitsha gehou is deur die Departement van Arbeid.

Die Internasionale Arbeidsorganisasie-verdrag (ILO) wat handel oor huiswerkers het in Suid-Afrika in werking getree.

Dié verdrag is opgestel om huiswerkers se regte uit te brei. Na raming is daar sowat 50 miljoen huiswerkers wêreldwyd.

In Suid-Afrika is daar nagenoeg 657,000 huiswerkers wie se besonderhede by die land se Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) geregistreer is.

Eise ter waarde van sowat R600 miljoen is reeds deur dié Fonds uitbetaal en die regime is bekommerd dat daar nog baie werkers is wat moontlik nie geregistraar is nie.

’n Ander probleem is dat al hoe meer blanke huishoudings begin om ontslae te raak van huiswerkers weens die regering se wette rondom minimum lone, en die feit dat huiswerkers dikwels betrokke is by aanvalle op blankes.

“Julle moet julself kollektief organiseer, want net dán sal julle ’n sterker stem hê en ’n verskil kan maak.

Die slagspreuk: ‘organiseer of verhonger’, is vandag nog net so geldig as in die tyd van die onderdrukking,” het die minister gesê

Oliphant het huiswerkers aangeraai om hul stemme te laat hoor wanneer die sektorale vasstelling volgende jaar hersien word.

Foto – Mildred Oliphant