Militêre misdrywe neem toe

Van die meer as 1,000 ernstige misdrywe in vier jaar wat in die weermag aangemeld is, het slegs 22% van die sake tot skuldigbevindings gelei.

Die ergste is dat sowat 900 van die sake verband hou met aanranding en in besonder, ernstige aanranding. Van die 1, 014 sake van ernstige geweld is 680 van 2009 tot 2013 na ’n militêre hof verwys. Dít het tot 227 skuldigbevindings gelei.

Regsoffisiere het gesê dat die die lae persentasie skuldigbevindings is hoofsaaklik weens ’n gebrek aan kundigheid en kapasiteit in die regsafdeling.

Daar is veral ’n tekort aan kundige aanklaers en militêre regters. Daarmee saam is die militêre polisie se ondersoekwerk dikwels só swak dat ’n saak later bloot uit die hof gegooi word.

‘n Groot probleem is drankmisbruik en meer as 80% van die voorvalle van geweld is alkohol-verwant.