Kyk nuut na Rampbestuur

“Daar moet totaal nuut gekyk word na rampbestuur in Suid-Afrika omdat dit wil voorkom of die bestaande maniere van optrede nie meer aan die vereistes van die tyd voldoen nie.”

So sê mnr. Bennie van Zyl, Hoofbestuurder van TLU SA.

“Dit het tyd geword dat die staat aandag moet gee aan ‘n staatsondersteunde versekeringsfonds spesiaal vir landbou.

ʼn Dringende beraad hieroor is noodsaaklik om die behoefte te bepaal en die inkoop van alle rolspelers te bekom,” sê mnr. Van Zyl.

Hierdie oproep kom na aanleiding van die twee uiterstes wat landbou tans tref, naamlik verwoestende vloede aan die een kant, en ewe verwoestende droogtes aan die ander kant. “Klimaatsverandering word reeds in Suid-Afrika gevoel, en die vernietiging van oeste en die vermindering van veekuddes om hierdie probleme die hoof te kan bied, plaas voedselvoorsiening, voedselsekerheid en selfs die bekostigbaarheid van voedsel in gedrang.

“Die optrede tot dusver het reeds bewys onbevredigend te wees. Dit neem te lank om ‘n gebied tot rampgebied te verklaar, om opnames van skade te doen, en uitbetalings kom dan dikwels eers ‘n jaar later.  Boere kan nie meer oorleef op hierdie werkswyse en omstandighede nie,” waarsku mnr. Van Zyl.

Plaaslike permanente rampkomitees behoort deurlopend inligting deur te gee aan georganiseerde landbou, wat op sy beurt weer ʼn oop kanaal na die voorgestelde regeringsondersteunde versekeringsfonds behoort te hê.

In die lig van die plaaslike knelpunte het TLU SA sy teleurstelling uitgespreek dat Suid-Afrikaanse boere afgeskeep word met minder as die helfte van fondse wat aan Namibiese boere gegee is. “Ons het begrip vir ons bure-boere maar ‘n regering se plig lê immers in die eerste plek by sy eie mense,” sê mnr. Van Zyl.