Kleinfontein onder soeklig

Die Wetgewer in Sentraal Transvaal het ’n poging aangewend om Kleinfontein verdag te maak as ’n “apartheids dorp” vir witmense.

Dit was die kommentaar van ’n inwoner wat verkies het om anoniem te bly.

Die Komitee van Ondersoek na klagtes kon nie bevind of daar waarheid steek in polisielede se bewerings dat hulle toegang tot Kleinfontein geweier is nie.

Die verslag wat in die portefeuljekomitee vir gemeenskapsveiligheid tydens sitting van die wetgewer gedien het, het geen getuienis bevat dat polisie verbied was om die gebied binne te gaan nie.

Die feit dat daar ’n beheerpunt is wat noodwendige vertraging kan veroorsaak om toegang te verkry, word nou opgeblaas asof dit ’n geweldige oortreding van een of ander “wet” is, terwyl daar in Pretoria talle soortgelyke beheerpunte is in woongebiede.

Die komitee is  bekommerd omdat die misdaadvrye Kleinfontein nie betrokke is by ’n polisiëringsforum nie.

Die komitee wil nou vra dat die Departement van Gemeenskapsveiligheid ’n omvattende ondersoek sal doen na die effektiewe werking van die Boschkop-polisiekantoor om wetstoepassing in die misdaadvrye Kleinfontein te verseker.

Kenners en inwoners van Kleinfontein sê dit is maar net nog ’n metode om van onbetroubare polisiebeamptes gebruik te maak om misdaad te bevorder waar geen misdaad is nie.

Polisie word landswyd verdink, en beskuldig, en is dikwels skuldig bevind daaraan dat hulle optree as “spioene” vir misdadigers, inligting aan hulle “lek”, wat voorvalle van misdaad veroorsaak.

Dit gee weer nuwe rede vir die polisie om die gebied te patrolleer op verskillende maniere, om inwoners so te irriteer, word gesê.

Jaco Mulder van die VF het gesê die erkenning van Kleinfontein as kultuurgemeenskap in die verslag is positief en hy verwelkom dit.

Die verslag bevestig dat Kleinfontein gevestig is op ’n kriteria van kultuur, taal, tradisie en geloofsoortuigings.