Kersklanke word Mondig

Die Vryburger het die volgende skrywe ontvang van twee welbekende vriende in die kunswêreld.

Hierdie jaar vier Kersklanke sy mondigwording.

Met groot dankbaarheid bereik ons hier in 2013 die mylpaal van die een-en-twintigste speelvak van Kersklanke.

Dit het nooit by ons opgekom, toe ons in die vroeë 1990,s saam met Lucas Maree, die eerste Kersklanke beplan het, dat daar soveel ondersteuning en belangstelling sou wees nie.

‘n Groot dankie aan almal wat deur die jare ons produksie ondersteun het, asook vir die wonderlike woorde van bemoediging.

Sonder Lucas Maree, Jaco Lötter en Katrien Holm, en later die Kore, se bydrae, sou Kersklanke veel van sy impak verloor het.

Die Pierneef het vir ons ‘n ware tuiste geword. Dankie Jopie.

Deur die jare het dit al hoe moeiliker geword om die finale program saam te stel. Ons sou onafwendbaar stories en musiek uitlaat wat baie spesiaal vir van ons gehoorlede was.

Hierdie jaar was die keuses nog moeiliker.

Ons vertrou egter dat hierdie produksie weer die ware gees van Kersfees sal oordra.

Ons is ook bevoorreg dat Herman van den Berg hierdie jaar deel gaan wees van ons produksie.

Ons nooi julle, die Kersklankers, om saam met julle gesinne en vriende, deel te wees van ons mondigwording.

Aangesien ons nou in Somerset-Wes woon, sal dit miskien nie moontlik wees om weer ‘n speelvak hier in Pretoria aan te bied nie. Julle bywoning en ondersteuning sal dus hoog op prys gestel word.

Voel asb. welkom om ná die opvoering ‘n glasie op Kersklanke te klink en sommer ook om ‘n snertsie te gesels.

Sien julle by die Pierneef !

VENUE : Die Pierneefteater .

Speelvlak:

Do. 14 Nov. om 19:00

Vr. 15 Nov. om 19:00

Sa 16 Nov. om 10:00 EN 19:00;

So. 17 Nov. om 15:00

Bespreking: By Die Pierneef teater : Tel 012 / 329 0709

Petru Wessels en Carel Trichardt