Kerke vra, stop skaliegas-projek

’n Ernstige beroep word op die ANC-regime gedoen om die skaliegas ontginning deur hidrobreking, te staak en te verbied.

Die kerke wat gesamentlik hieroor die vertoë gerig het, beweer dat die regering nie eers os vêr moet gaan om regulasies of ’n raamwerk daarvan op te stel oor hoe die ontginning gedoen moet word nie.

Die NG Kerk-familie het die oproep gedoen aan die Departement van Minerale Bronne, en is ondersteun deur die Verenigde Gereformeerde Kerk.

Die twee sterkste argumente wat aangevoer word is  die gevaar van water besoedeling, en die moontlike nadelige inpak op die arm gemeenskappe van die gebied.

Dit is bekend dat die besoedeling kan meebring dat die gebied se waterbronne vir baie geslagte onbruikbaar kan wees.

Die kerke het in hulle pleidooi daarop gewys dat ’n verkeerde besluit wat nou geneem word, vir geslagte lank ’n verwyt kan wees teen die regering vir hul swak besluitneming en kortsigtigheid.