Is ons erns werklik opreg?

Hoeveel erns is daar by ons mense wanneer ons met die groter, en die dieper sake van ons volk besig is?

Die dieper waardes wat in ons volk gevestig is oor lang tyd, wat miskien terug gevoer kan word tot die tyd voor Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het by die Kaap van Storms, is besig om te vervlak en ons volk kultureel te vergiftig.

Lees gerus die berig van die vriend wat “Lapa praatjies” skryf, se jongste bydrae met die opskrif “Die skone kunste”.

Daarna kan u gerus op die balkie, “Kuns” klik!

Dit is verstaanbaar dat almal nie ingestel is op die waarde van musiek nie, alhoewel daar tog geen persoon is wat hoegenaamd nie van musiek hou nie.

Daar is wel verskillende voorliefdes, daarom kan die deel van ons volk wat wel goeie musiek na waarde ag, gerus die balkie gereeld “klik”, by kultuur, veral omdat daar pragtige toeligting saam met die musiek aangebied word.

Daar is ook ’n tweede saak: As dit ons erns is om bemoeienis te maak met ons volk se sake, dan is dit sekerlik nodig dat daar ook ’n mate van betrokkenheid sal wees in die volkseie sake.

Die graad van betrokkenheid sal bepaald verskil van persoon tot persoon, maar uiteindelik behoort elke volksgenoot op een of ander wyse betrokke te raak.

Betrokkenheid by instansies soos Oranjekas, of by ’n Oranje Sakekamer, of by Oranje Nywerheidsontwikkelings Koöperasie, is maar enkele voorbeelde van hoe ons mekaar kan ondersteun en sterker maak.

Op die volksakker is daar so baie wat nog gedoen kan word.

Die registrasie van kiesers, sodat volksgenote deel kan neem aan die 2014 verkiesing van die VVK, behoort almal se ware en opregte erns te wees.

Besoek die webblad van enige volksgerigte struktuur, en daar sal u vind hoeveel gedoen kan word om tot u eie voordeel, maar ook tot ons volk se voordeel, betrokke te raak.

As die Baskiese volk met niks kon begin en uiteindelik ’n massiewe volksekonomie kon vestig, dan is daar geen rede waarom die Boere-Afrikaner dit nie nog beter kan doen nie, deur maar net eendragtig daarby betrokke te raak.

Is dit ons erns op die volksakker?

Redakteur