Is dit misleiding?

Die Redakteur

Ek kyk op die webblad van Radio Pretoria en sien dat hulle missie die volgende sinsnede bevat in die aanhef daarvan:

Om die samehorigheid van Boere-Afrikaners te versterk en die handhawing en uitbouing van die volksidentiteit te bevorder…..”

Die teenstrydigheid is dat (volgens ’n persoon by die radiostasietjie) die woord wat sentraal staan in die missie, naamlik “Boere-Afrikaner” nie meer oor die eter gedra mag word nie.

Die persoon het die waarheid vertel, want die afgelope 12 maande is die woord nie een keer oor die lug gebruik nie!

Nou het ek besluit, ek is klaar met die spul!

Die missie is dus daar om mense te flous. –  dit wek die indruk dat die direksie nou die luisteraars belieg met ’n missie wat geskryf staan, maar ’n bevel wat verbied dat die terminologie soos in die missie vervat is, gebruik mag word. .

Dit is ou NP kunsies wat weer na vore kom –  jy praat regs, en doen links!

Die huidige voorsitter het nogal op ’n stadium beduie dat die radio by sy missie sal bly!

Om nie verder aan nog moontlike leuens blootgestel te word nie, sal my radio nie weer op die lot se sender ingestel word nie.

Weet iemand of hulle al aansoek gedoen het vir hulle lisensies vir die herleistasies wat glo onwettig uitsaai?

Hulle het mos die hofsaak verloor!

Ag ja!

Sarel de Waal