Inflasie sondaar

Die goewerneur van die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB), Gill Marcus, het op 21 November haar maandelikse persverklaring bekend gestel.

Marcus het bekend gemaak dat die repokoers onveranderd gehou word op 5%.. Die repokoers is die rentekoers waarteen banke geld by die SARB kan leen. Die prima bankkoers, wat tans op 8,5% staan, word aan die repokoers gekoppel.

Volgens Marcus bly die ekonomiese vooruitsigte ongunstig vir rentekoersverhogings, alhoewel inflasiedruk op die boonste vlak van die SARB se inflasieband is. Die SARB se beleid is om die ekonomie binne ‘n inflasieband van 3% tot 6% te reguleer.

Die amptelike inflasiekoers op ‘n jaar-tot-jaar basis was 6% vir September en 5,5% vir Oktober. Die kerninflasie, wat voedsel, brandstof en energie uitsluit, was 5,3% vir Oktober. Geadministreerde inflasie was 7,1%. Kostefaktore soos brandstof, energie en verskeie vorms van heffings en eiendombelastings vorm deel van die staat se geadministreerde koste.

‘n Woordvoerder van die Oranje Sake Instituut het in ‘n onderhoud aan Die Vryburger gesê dat die volgende gevolgtrekkings uit die vrygestelde inligting gemaak kan word:

Eerstens is die klem wat op “kerninflasie” geplaas word van weinig betekenis vir die verbruiker omdat die uitgelate kostefaktore (geadministreerde koste) juis daardie koste is wat die land se verbruikers uitmergel.

Tweedens is dit duidelik dat die staat by verre die grootste skepper van die land se inflasieprobleem is, veral as daar in aanmerking geneem word dat die regering se vakbondvennote ‘n aansienlike bydrae gelewer het tot kerninflasie met loonverhogings, wat in baie gevalle, dubbeld die inflasiekoers was.