Hoe weeg jy?

Julle moet ’n regte weegskaal hê, regte weegstene, ’n regte efa en ’n regte hin. Ek is die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei het. Lev. 19:36

’n Regte weegtoestel en weegskaal kom van die HERE, al die weegstene in die sak is sy werk. Spr. 16:11

In die land waarin ons leef iskorrupsie geen vreemde verskynsel nie. Die regering stel die voorbeeld, “entrepreneurs” volg dit en baie glo dat om bo uit te kom is dit nodig om dinge te doen op hierdie Afrika manier. Dit bring mee dat baie mense wat die naam van die Verlosser dra self ook maar dinge op snaakse maniere doen en hulself probeer regverdig deur tewys op hoe almal dit maar doen. Die standaard van God is egter nie ander mense of die algemene tendens nie. God eis van sy kinders regte weegskale en regte weegstene! Eerlikheid! Die enigste manier op hoegenaamd aan hierdie eis te voldoen is deur geloof in Christus wat dit namens ons gedoen het en sy Gees skenk om dit te kan navolg! Die regte weegskaal kom van die Here af!