Geskeides mag pensioen eis

Te midde van ander bepalings van die pensioenfonds vir werknemers van die Poskantoor, het elf regters op ’n volbank van die Konstitusionele hof bepaal dat geskeide vroue die helfte van hulle mans se pensioen mag opeis.

Die beslissing volg nadat Yunus Carrim, Minister van Kommunikasie, dié hof gevra het om tyd toe te laat sodat die Wet op Poskantoor werkers se pensioenfonds, gewysig kan word.

Die Hof het die Minister se versoek verwerp en beveel dat vroue nou al hulle eise kan instel, ongeag of die Wet al gewysig is.

Die volle regbank het daarop gewys dat alle pensioenfondse, ook private fondse, sowel as die staatsdiens se pensioenfonds reeds hul reëls gewysig het, sodat geskeide vroue die helfte van hul geskeide man se pensioengeld mag opeis.

Die hof het Carrim lankal beveel om die nodige wysigings aan te bring, en die regters het al Carrim se verduidelikings verwerp