Eskom wil monopolie handhaaf

’n Nuwe instansie, wat die monopolie van kragvoorsiening wil beëindig deur wetgewing deur te voer, word deur die optrede van Eskom vertraag.

Die beoogde wet, kortweg bekend as Ismo-wet, is ten doel dat ’n onafhanklike struktuur daargestel word deur wetgewing, om die monopolie op kragvoorsiening en die verspreiding daarvan beëindig kan word.

Eskom, en ander entiteite wat met mag en mening gekant is teen die beoogde wet, het telkens met nuwe argumente gekom om die aangeleentheid te vertraag.

Krag word op drie verskillende maniere verskaf, naamlik indelings, verspreiding en opwekking. Van alle krag wat opgewek word, is 97% in die hande van Eskom, en besit 100% van die verspreidingsregte daarvan, en daar is slegs 46% wat by die indelings toegeken is. (ander instansies wat versprei na eindverbruiker).

Die Ismo-wet bepaal dat die algehele verspreidingsnetwerk oorgedra word na die sogenaamde Ismo, wat as onafhanklike instansie sal funksioneer.