Ek sien dit so!

Waarom is daar mense wat steeds nie by die Volksraadverkiesingskommissie oftewel VVK geregistreer is nie?

Destyds, toe hierdie verkiesingskommissie in die lewe geroep is, was talle mense skepties. Dit is seker in ‘n mate te verstane.

Maar wraggies! Daar het mos nou al baie water in die see geloop. ‘n Lang wettige roete is reeds gevolg en word steeds gevolg.

Geregistreerde kiesers het hulle nominasies vir hulle eie kandidate deurgestuur en daardie kandidate het elk ‘n honderd sekondante benodig om die finale kieslys te haal.

Op 24 September 2011, is die eerste volksraadverkiesing gehou. Daar is nege persone verkies tot die Boere-Afrikanervolksraad. Sedertdien is die verkose volksraad deurentyd besig met die uitvoering van hulle mandaat.

Snaaks dat mense geen besware het om te gaan registreer vir ‘n bose verkiesing nie, maar wanneer jy hulle vra om te registreer vir ons volkseie verkiesing, stroom die verskonings in.

Daar is tans nagenoeg 40 000 geregistreerde kiesers. Persoonlik dink ek dit is nogal goed. Veral in ag genome die gebrek aan fondse en mediadekking. Wil volksgenote nie maar tot die besef kom dat hierdie ‘n wettige proses is wat deur elkeen gesteun moet word nie?

Die Boere-Afrikanervolksraad het ‘n mandaat om namens die geregistreerde kiesers op die VVK se kiesersrol te stry vir vryheid. Omdat internasionale wette en standaarde gevolg word met die proses, kan die volksraad nie namens mense praat wat nie geregistreer is nie.

Sekere mense gebruik die flou storie dat die volksraad nie namens hulle mag praat nie en dus liewer moet stilbly. Baie flou! Die volksraad het nog nooit gesê dat hy namens alle Afrikaners praat nie.

As jy dus ernstig is oor die verkryging van ‘n onafhanklike staat, waar jou vrou en kinders in veiligheid kan voortbestaan, waar daar nie teen jou gediskrimineer word op grond van jou ras nie, maak vandag die regte besluit en gaan registreer sodat hierdie volksraad se steun kan groei.

Hoe sterker hulle hande gemaak word, hoe beter is die kanse vir ‘n toekoms vir jou en jou nageslagte in hierdie land.

Gaan besoek gerus die volgende skakels en raak vandag nog betrokke. www.vvk.co.za en www.volksraad.co.za

Boeregroete,
Kordaat Neelsie