Ek sien dit so!

Verontskuldiging…Dit is ‘n verskynsel wat oor die jare heen sinoniem geraak het met ons volk.

Verontskuldiging is soms werklik regverdigbaar, en ander kere maar net nog een van die simptome van ‘n gekrokte samelewing.

Wanneer jy iemand vra of hy in ’92 ja of nee gestem het, is die antwoord baie selde ja. Dit laat mens nogal wonder wie dan nou eintlik ja gestem het. Hulle het skynbaar soos mis voor die son verdwyn.

Dan kry jy die siele wat sedert ’94 die party gesteun het wat kwansuis homself beywer het vir ‘n volkstaat. Noudat dit duidelik word dat daardie lokaas nie meer genoeg is om mense om die bos te lei nie, soek die party nuwe foefies waarmee mense mislei kan word.

Om ‘n ondersteuner van hierdie party in die hande te kry, is byna net so moeilik as om hulle huidige roete te vereenselwig met die volkstaat-gedagte.

Niemand het nog ooit verkeerde keuses gemaak nie, of so wil hierdie “niemand” ons laat glo. Daar is nie meer ja-stemmers nie, en daar is ook nie meer Azanië-stemmers wat hulleself beywer vir ‘n volkstaat nie. Al hierdie dinge kom effens vreemd voor.

Neelsie kan met trots verklaar dat hy nog nooit deelgeneem het aan enige verkiesings wat deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie bewimpel word nie. Hy het wel deelgeneem aan die Volksraadverkiesingskommissie se verkiesing op 24 September 2011.

Voorsorg is altyd beter as nasorg. Met dit in gedagte wil ek noem dat ‘n wegblystem nie ‘n stem vir die ANC is nie. ‘n Wegblystem het ook nie tot gevolg dat jy nie mag kla omdat jy nie stem nie. Regdenkendes het ons nie in hierdie situasie gedompel nie, dus is dit ook nie ons plig om die ANC te stuit in sy poging om ‘n tweederde meerderheid te kry nie.

Ek skryf nie bogenoemde om stemmers daarvan te oortuig dat hulle nie moet stem nie. Dit sou neerkom op ‘n vermorsing van goeie tyd. Ek skryf bloot hieroor om aan die stemmers te wys dat daar talle volksgenote daarbuite is wat nie volgende jaar gaan stem nie.

As jy dus van voorneme was om dalk te gaan stem omdat jy dink dat jy die enigste wegblystemmer sou wees indien jy nie gaan stem nie, dink weer. Daar is talle goeie opregte volksgenote wat ook nie deelneem aan hierdie bose sirkus nie.

Stem reg, bly weg!

Boeregroete,

Kordaat Neelsie