Eerbiedig Sy Naam!

Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. – Eks 20:7

Die Naam van God is een van die maniere hoe Hy Homself aan mense bekendstel. Telkens verwys God na Homself in die Bybel met verskillende Name, dikwels beskrywend van aard! As ‘n mens na die betekenisse van die Name van God kyk besef ‘n mens dat hierdie God heilig is, Hy is anders! Daarom mag niemand sy Naam ydelik gebruik nie! Dit beteken dat ek nie sy Naam as ‘n vloekwoord gebruik nie, maar ook dat ek dit nie lukraak sal gebruik nie of sal misbruik vir eie gewin nie of selfs net uit gewoonte gebruik nie!

Die Here se naam mag net gebruik word wanneer na Hom verwys word met eerbied of wanneer Hy direk in gebed aangeroep word! Wie nie aan die ernstige gebod in Eksodus 20:7 gehoor gee nie, sal sy straf ontvang!