Dramaturg tree toe tot eksamendrama

Lara Foot, die dramaturg van die toneelstuk, Tshepang, het ook tot die geveg toegetree oor ‘n onvoorbereide vraag wat die gr.12’s in die drama-eksamen moes beantwoord.

Sy het die gebruik van ‘n uittreksel uit die drama as totaal onvanpas en weersinswekkend beskryf, gesien in die lig van die feit dat die stuk nie bestudeer is nie.

Foot het gesê die drama is onvanpas as leerlinge dit nie voorheen bestudeer of gesien het nie. Volgens haar sou die vraag buitendien ongeskik en problematies wees, selfs al sou hulle dit bestudeer het, omdat dit die stilistiese keuse van die drama sou mis.

Daar was van die leerlinge verwag om te beskryf hoe hulle die akteur ‘n verkragtingsdaad sal laat uitvoer deur die gebruik van ‘n besemstok en brood om die wreedheid van verkragting vir die gehoor te vergroot.

Volgens haar dui die vraag soos dit gestel is, op ‘n waninterpretasie deur die vraesteller.

Foto – Lara Foot