Die mooi van ons verlede

Natuurlik is daar nie net mooi dinge wat gebeur in die ganse bestaan van ’n volk nie. Daar is ook die verkeerde en die slegte dinge in elke volk se bestaan.

In die geskiedenis van ons volk het pragtige en mooi dinge gebeur.

Die lelike dinge het ook plaasgevind, en geen eerlike volksgenoot wil dit ontken nie.

Kyk na die mooi hoogtepunte, en daar is te veel om op te noem, maar dit begin met Jan van Riebeeck se gebed, wat opgevolg word met die koms van Hugenoot en Geus, die stigting van die eerste Republiek in Swellendam, toe Graaf-Reinet en kort daarna die Trekkers se tog, die binneland in.

Vegkop, Bloedrivier, Paardekraal, Twee Boere Republieke, Majuba, en uiteindelik die koms van die Republiek van SA.

Vir elkeen van hierdie gebeure, saam met al die ander wat nie genoem is nie, is daar baie besonderhede opgeteken in tydskrifte, boeke en selfs op die internet.

Hierdie land, betaal met bloed van man, vrou en baie kinders, was regeer deur vroom en eerbare leiers wat die welstand van die volk voorop gestel het.

Benewens die geestelike leiers het die Hoërhand die volk geseën met volksleiers wat nie net diep gelowig was nie, maar ook in hulle voorbeeld, die volk daartoe gelei het om goed en mooi te lewe. Van Jan van Riebeeck,  Trekkerleiers met besondere gawes en eienskappe, tot by ’n Paul Kruger en M.T Steyn, ’n Malan, Strydom, Verwoerd… eerbare manne in diens van die volk.

Oor dekades is gevra: Waar het alles dan verkeerd gegaan dat die Heer toegelaat het dat ons volk weer in slawerny verval – hierdie keer onder die juk van die kommunisties gesindes van ’n donker kontinent.

Dit is immers veel erger as die juk van 1902 toe die Brit smalend oor die Boer regeer het!

Die mooi van die verlede is nou net mooi herinneringe, met standbeeld en gebou wat spreek van ’n eens trotse volk, met hoë waardes, en eerbare bedoelings.

Van toeka se dae was ons die muishond van die wereld –  daarvoor het Brittanje gesorg.

Daarvoor sorg hulle nog steeds.

Maar daar is nog ’n kern van die volk wat die vryheidsvlam brandend hou – brandend in die hart en siel en gees van nasate wie se geliefdes in konsentrasiekampe, op die slagvelde van hierdie droewige land, bykans vergete begrawe is, omdat hulle vryheidsideaal onsterflik wieg op maat van die hoëveldse wind….

Ons staan op die vooraand van ’n nuwe jaar – 2014 is om die draai.

Laat ons dan rustig raak, biddend pleit om genade, werk soos die opdrag in Genesis dit eis, en ons kinders grootmaak in die vrese van die Heer wat Sy lewe vir ons gegee het sodat ons die Ewige Lewe saam met Hom mag geniet – vir altyd en ewig!

Dit is die mooi van die toekoms!