Brug van verraad?

Die langverwagte “brug van verraad” of te wel, “versoeningsbrug” is onlangs by die Bloedriver terein voltooi.

Die brug verbind die Bloedrivier terrein met die Zoeloes se monument aan die oorkant van die rivier waar die geskiedenis van die slag van Bloedrivier verdraai word.

Generaal Gert Opperman, wat aan die hoof staan van Erfenisstigting, was klaarblyklik betrokke by die skep van hierdie brug en ook die verbindingspad wat onlangs tussen die Voortrekkermonument en die ANC se “freedom park” gebou is.

 

Daar word bespiegel dat die moontlikheid bestaan dat Jacob Zuma die brug per geleentheid amptelik sal open, maar dit sal nie op 16 Desember gebeur nie, aangesien hy dan die standbeeld van die terroris Mandela in Pretoria sal onthul.

Of daar wel een of ander seremonie beplan word rondom die brug op 16 Desember 2013, is nog onduidelik en die hoop is deur talle uit gespreek dat dit nie moet gebeur nie, aangesien dit spanning tot gevolg sal he.