Blou ligte taboe vir BBP

Die omstrede gebruik van regeringslui om blou ligte en sirenes aan te wend vir hulle “baie belangrike persone” is nou onwettig in die Wes-Kaap, behalwe waar die persoon se lewe of eiendom in gevaar verkeer.

Die nuwe regulasie is in werking en hou ook verband met die regte van fietsryers op openbare paaie.

Blykbaar is die nuwe wet op alle motoriste van toepassing, behalwe op die president van die land, sy adjunk en buitelandse staatshoofde.

Oortreders sal boetes kry of selfs tronkstraf van tot een jaar opgelê word.