Bloedrivier

Goeiedag Boere,

Onderwerp – Joernaal van die Bloedrivier Strafveldtog

Bogenoemde onderwerp is geskiedkundig van aard en lê my baie na aan die hart.  More, presies 175 jaar gelede op 27 November 1838 het mnr. Jan Gerritsz Bantjes begin om ʼn joernaal te hou van die daaglikse gebeure wat gelei het tot die Boerevolk se Verbond met die Enigste Almagtige en Lewende God. 

Ek het dit goed gedink om daagliks die gebeure in Die Vryburger te laat plaas, as dit die redakteur se goedkeuring wegdra.

Ek reken dat dit moontlik oor die volgende paar weke tot opbouende debat en kommentaar kan lei, en terselfdertyd ʼn bietjie insig kan lewer in die verloop van daardie gebeure. Die volledige joernaal sal in ʼn reeks van 23 plasings aangebied word wat sal duur tot Saterdag 21 Desember 2013.

Die Joernaal is gehou deur J.G. Bantjes, klerk van die Raad van die Volk, wat ook gedurende die veldtog as sekretaris van Hoofkommandant Andries Pretorius opgetree het.

Die Afrikaanse vertaling van hierdie joernaal is deur Schalk W. Jacobsz gedoen en hy het dit ook van opskrifte voorsien. Schalk het dit gepubliseer in sy boek: “Die Verbond by Bloedrivier.” Ons betuig ons hartlike dank aan hom vir hierdie waardevolle Boerevolk geskiedenis.

Boeregroete,

DuP du Plessis