Bloedrivier Strafveldtog – 29 November1838

Die volgende dag het ons almal uitgerus ontwaak. Na ontbyt het die Hoofkommandant my gevra om hom by te staan met skryfwerk. Hy het my opdrag gegee om ‘n streng ordonansie of regulasie vir die Kommando te skryf van ‘n opsomming wat hy opgestel het. Na ek dit voltooi het, is die Kommandante saamgeroep en hulle goedkeuring, wat hulle gegee het, daarvoor gevra. Ek het nou afskrifte van die bevel vir al die Kommandante gemaak.

Erasmus-patrollie keer terug :

Intussen het kommandant Erasmus terug gekom. Maar vanweë die gure weer het hulle niks ontdek nie en net ‘n rokie hier en daar by die krale bespeur. Ons moes hier oorstaan om op kommandant Landman en sy manskappe te wag. Hy het laat weet dat hy nie voor die tweede van die volgende maand by ons sou kom aansluit nie. Hierop het ek besluit om met die Hoofkommandant se verlof na die groot laer terug te ry.