Bloedrivier Strafveldtog – 28 November 1838

Die volgende dag, die 28ste, het ek hulle gevolg en die Kommando by Klein Tugelasdrif ingehaal.  Hoofkommandant het reeds vooruit getrek en ons het die Groot Tugela oorgesteek en getrek tot in die poort onder die hoogte.

Die laer is opgeslaan en omring deur die waens wat 57 in getal was. Die Hoofkommandant het beveel dat die laer gesluit en die hekke deeglik toegemaak moes word sodra die vee in die laer was, en dat die nagwagte behoorlik uitgesit moes word. Sy bevele is met die grootste vlyt en bereidwilligheid uitgevoer. Die opdragte was pas uitgevoer toe die son sak.

Eerste krygsvergadering:

Toe het die offisiere in die Hoofkommandant se tent bymekaar gekom. Hulle was Karel Pieter Landman, tweede kommandant, Pieter Daniël Jacobsz, tweede lid van die Krygsraad, Jacobus Potgieter, opvolger van die tweede kommandant, benewens die ander kommandante Johannes de Lange en Stefanus Erasmus met hulle veldkornette. Hulle het ‘n gemoedelike gesprek gevoer om te besluit oor die staande bevele vir die kommando. Daarna het die Hoofkommandant meneer Cilliers versoek om ‘n aanddiens te hou. Hulle het die ou Aandgesang gesing en die heer Cilliers het die diens met ‘n kragtige gebed afgesluit.

Erasmus uit op patrollie:

Die Hoofkommandant het voorts kommandant Erasmus beveel om die nag met ‘n patrollie uit te trek om op Jobe se krale te spioeneer omdat hy van plan was om hulle eerste aan te val.  Dit is gedoen.  Die weer was nat en dit het met vlae gereën.