Bloedrivier Strafveldtog – 27 November 1838

Joernaal van die Veldtog van emigrante Boere onder hulle Hoofkommandant Andreas Wilhelmus Jacobus Pretorius, voormalig van Graaff-Reinette, teen Dingaan, koning van die Zoeloes in die maande November en Desember 1838, onderneem met die oogmerk om wraak te neem weens die wreedaardigste en onmenslikste moord op die gewese hoof van die emigrante, Pieter Retief, en sy sestig metgeselle en die daaropvolgende onmenslike slagting van manne, vroue en kinders gepleeg deur Dingaan en sy volk, asook vir die terugneem van die goedere en besittings wat tydens die geleenthede deur hulle geroof is.

Pretorius arriveer:

Die aankoms van meneer Andreas Wilhelmus Jacobus Pretorius met sy geselskap etlike dae gelede om met ʼn Kommando teen Dingaan, opperhoof van die Zoeloes, op te trek om die goedere wat hulle van ons doodgemartelde medereisigers geroof het, te probeer terugkry, het gelei to algemene groot blydskap in die laer.

Pretorius se aanstelling:

Eers is daar onder al die kommandante geloot en die lot het juis op meneer Pretorius geval.  Sy aanstelling tot hoofoffisier of Kommandant oor die versamelde Kommando is toe aan die Volksraad, wat blymoedig daartoe ingestem het, opgedra. Hy is met almal se gelukwensing onder wettige opdrag, geformuleer deur die Volksraad, aangestel.

Pretorius aanvaar sy aanstelling:

Toe meneer Pretorius, nou Hoofkommandant, met gepastheid sy dank betuig en gesê hoe huiwerig hy andersins ook al sou wees, aangesien die lot op hom geval het, en as gevolg van die toestand waarin sy medereisigers verkeer, in ‘n laer asof in ‘n gevangenis toegesluit, hy die gewigtige saak gewilliglik op hom sou neem en sy vermoëns sou inspan om te doen wat ookal ons wesentlike belange sou bevorder.

Bantjes vergesel kommando:

Dit het my beweeg om die kommando te vergesel om die nodige aantekeninge oor die Kommando te kan maak aangesien ek oortuig was van die Hoofkommandant se oordeelkundigheid.  So het dit gekom dat ek die volgende dag, die 27ste November 1838, inderhaas my waens na die Kommando se waens gestuur het.