Berekeningsmetode verbeter ekonomie

Die negatiewe handelsbalans, waarmee S.A. die afgelope twee jaar te doen gehad het, het aansienlik verbeter deur die berekeningsbasis te verander.

SARS het voorheen handel met die land se vier buurstate (Botswana, Swaziland, Lesotho en Namibië) uitgesluit in die berekening van buitelandse handel.

Suid-Afrika het altyd ‘n aansienlike handelsurplus met die vier lande. Deur hulle nou by buitelandse handel by te reken het daardie surplus handel S.A. se negatiewe handelsbalans aansienlik verbeter.

Die nuwe berekeningmetode verminder S.A. se negatiewe handelsbalans vir 2012 van R116,9-miljard na R34,6-miljard.

Die negatiewe betalingsbalans vir 2011, wat op R24,6-miljard gestaan het word nou ‘n surplus van R44-miljard.

Die land se geldeenheid het vinnig op die beter syfers gereageer en op 15 November teenoor die VSA dollar verbeter tot R10,20 en op 16 November verder verbeter tot R10,16.

Die nuwe herberekeningsmetode was nie sonder kritiek ontvang nie en uit sekere oorde is daar gesê dat dit niks anders is as ‘n goed berekende manipulasie op ‘n tydstip dat die land met verdere krediet afgraderings gedreig word en ‘n verkiesing voorhande is nie.