As jy ‘n ander jaag…

“As jy ’n ander jaag, staan jy self nie stil nie” is die welbekende spreekwoord wat deur so baie mense, so dikwels vergeet.

Maar hoe gemaak as daar gedurig getorring word aan die volk se eiendom. As ons nie besteel word deur inbrake, kapings, en gewapende rooftogte nie, dan word ons geskiedkundige erfenis in museums weggedra!

Dit maak dat ons soms genoodsaak is om ander te jaag, al beteken dit dat ons self ook nie altyd stilstaan nie.

Maar die bekommernis oor diewery van ons erfgoed, eindig nie hier nie. Die grootste diefstal het reeds in 1994 plaasgevind toe twee rampokkers elkeen ’n halwe Nobelprys gekry het – die een omdat hy sy mense se land met liegstories weggegee het, die ander omdat hy ’n “gerehabiliteerde terroris” is!

Om hierdie gejaag stop te sit, beteken dat ons eerder ander planne moet maak.

Die Christenvolk van Bloedrivier het kennis geneem van die Godslasterlike woorde van ’n ANC woordvoerder toe hy sy party met die Drie-Enige God vergelyk het.

Ons sal nie daarop uitbrei nie – Die Drie-Enige God sal self daarmee handel.

Iewers in Die Vryburger lees ons van die Oranje-projek, wat ten doel het om ons volk op ekonomiese terrein sterk te maak sodat ons die vryheidstryd kan stry met alle moontlike wapens wat mens nodig het.

Dit word aanbeveel dat lesers ’n bietjie navraag begin doen, en daarmee saam ook begin om aktief betrokke te raak, want ons volk kan nie vir altyd gebuk gaan onder die slawejuk van volksvreemdes wat ons tot knegskap wil verarm nie.

Om ekonomies sterk te wees, beteken dat daar bedingingsmag is wat dit vir die teenparty heelwat moeiliker maak om weerstand te bied.

Dit is ook ’n bewese feit dat ’n volk wat ekonomies sterk staan, en dan nog beginselvas bly, ’n gedugte teenstander is.

Die waarheid is dat ekonomiese kragte ook gevare inhou. Met ’n sterk geloof as Christen, kan dit egter oorbrug word soos wat ’n Salomo en ’n Job dit gedoen het.

Om welvarend te wees, is nie sonde nie, maar om dit verkeerd te gebruik, bring sonde voort, net soos die verkeerde aanwending van talente sonde meebring.

Om die teenparty te bly jaag, is geen permanente oplossing nie. Daardie jaagtog is sekerlik ’n resep om uitgeput te raak….

Die antwoord is klink klaar duidelik: Kry die hele sisteem wat jou gestel en werk in ’n koers wat jou volk tot volkome vryheid in ’n eie land sal lei.

Ons het almal ’n bydra te lewer – die een ideologies, die ander ekonomies, die volgende opvoedkundig…..

As ons nie in daardie koers werk nie, gaan ons ander jaag, of dalk gaan hulle ons jaag tot daar waar ons neerslaan van uitputting…