Angela Merkel in koalisie met vyand

Die Sosiaal-Demokrate (SDP) het dr. Angela Merkel gedwing tot ooreenkoms sodat minimum lone goed en wel is, maar dat Duitsland geen nuwe skuld aangaan nie, en dat belasting nie verder styg nie.

Bykans twee maande se onderhandelings het beide politieke partye gedwing om skerp te dink, vernuftig te onderhandel, en albei kante het deurgaans probeer om maksimum beleid te vestig in die ooreenkoms.

’n Lywige beleidsdokument is opgestel en moet nog in ’n referendum deur die SDP goedgekeur word.

Indien die SDP in hul referendum teen die ooreenkoms is, sal Merkel gedwing word om ’n ooreenkoms te bereik met die Groen Party, en as dit nie slaag nie, is ’n volgende Algemene Verkiesing Duitsland se enigste keuse.