AAS-telbord moet aanpas

Die ANC-regime se Departement van Handel en Nywerheid (DHN) is versoek om die toepassing, met hulle beoordeling van die AAS (Engels BEE) “telbord”, dringend te hersien.

Buitelandse maatskappye was voorheen minder streng deur die DHN op hulle “telbord” beoordeel, deurdat hulle nie nodig gehad het om 25% aandeelhouding af te staan nie, maar punte kon verdien deur op ander puntewerwing vereistes te konsentreer. Maatskappye met 100% buitelandse aandeelhouding moet nou binne ‘n vasgestelde tyd aandele aan swartes afstaan om voldoende AAS punte te verdien.

Buitelandse maatskappye vorm ‘n wesenlike deel van die Suid-Afrikaanse ekonomie, waarvan veral Amerikaanse, Duitste, Engelse, Franse en deesdae Chinese ondernemings die grootste verteenwoordiging het. Daar is tans ongeveer 600 VSA maatskappye in Suid-Afrika met die 80 grootstes wat ‘n inkomste van R233-miljard per jaar verdien.

Die buitelandse maatskappye het sekere voorstelle gemaak om die vereistes meer aanvaarbaar te maak en is tans in gesprek met die DHN.