Aanloop tot Geloftedag

Met die pragtige samewerking van ’n gereelde leser, wil Die Vryburger se redaksie vanjaar ’n spesiale reeks berigte plaas rondom die gebeure van 16 Desember 1838 om daardeur ’n bydrae te lewer om Geloftedag, sowel as Groot Trek 175, weer skerp na vore te bring.

Die geskrewe bewysstukke oor gebeure is opgeteken deur Jan Gerritz Bantjes, in sy hoedanigheid as sekretaris van die Trekkerleier, Andries Pretorius, wat verkies is as Hoofkommandant.

Om die gebeure, en die werk van Bantjes tot sy reg te laat kom, word die aanloop en die naloop, daagliks in die koerant geplaas soos dit op dieselfde datum in die jaar 1838 plaasgevind het volgens Bantjes se joernaal.

Ons glo dat dit nie net verrykend sal wees nie, maar wel ook stof beskikbaar sal stel wat ouers aan hul kinders kan bekend maak.

Lesers word daarop gewys dat ons daagliks met die plasing van die dag se gebeure, dieselfde foto van die Bloedrivier monument daarby sal voeg om die berig maklik te identifiseer.

Dit staan lesers vry om die gegewens af te trek, maar dit is in die koerant en sal derhalwe beskikbaar bly vir naslaan doeleindes.

Die afstammelinge van die Boere kan met trots, maar ook in nederigheid, hulle voorouers, wat as Calviniste en Protestante die land binnegekom het, eer vir hulle daadkrag en geloofsoortuiging.

Die Gelofte, soos ons dit ken, is ʼn weerspieëling van die Voortrekkers se geloofsgrondslag.

Dit is ook die verantwoordelikheid van die geslagte wat kom, om daardie geloofsgrondslag in stand te hou.

Mag die bydraes oor Geloftedag vir elke leser van besondere betekenis en waarde wees.

Alhoewel Desember ʼn vakansiemaand is, sal Die Vryburger voortgaan om tuisblyers op hoogte van sake te hou deur normaalweg voort te gaan, behalwe op volkseie vakansiedae – dan is ons almal rustig saam met ons eie mense.

Redakteur