Die Pretoria Leserskring: 175-jarige Herdenking van Die Groot Trek

Die Pretoria Leserskring nooi u hartlik uit!

As deel van die 175-jarige Herdenking van Die Groot Trek vanjaar bied dr. Pieter Möller, ‘n historiese oorsig van Die Groot Trek, en die geloofsdaad wat dit was. 

Dr. Pieter Möller, uit wie se pen verskeie geskiedkundige werke voortgekom het, is die skrywer van die geskiedenisboek: "Vryheidstryd van die Afrikaner- vanaf Volksplanting tot Volksversaking".  

Hierby doen die skryfster Louise Prinsloo ook ‘n kort bekendstelling van haar boek getiteld "Kerkenberg tot Bloedrivier".

Hierdie boek is met die oog op die 175-jarige herdenking van die Groot Trek en die Gelofte van 16 Desember 1838 geskryf. Dit is ʼn historiese jeugverhaal wat op feitelike fiksie gebaseer is.

Beide hierdie boeke sal beskikbaar wees om aan te koop teen R150.00 en R185.00 onderskeidelik. Bring asb. kontant saam hiervoor.

Indien u Voortrekker drag besit, trek dit gerus aan!

Hierdie geleentheid vind plaas op Donderdagaand, 14 November 2013, om 19:30 in die kerksaal van die ARK op die hoek van 13 de laan en Louis Trichardtstr, Wonderboom-Suid en toegang is gratis.

Tee en verversings word ook aangebied.  U is baie welkom.

Kontakpersoon: Tanya by  082 659 1656.