Volksraad / VVK vergadering – Koster

Vrydagaand 4 Oktober is ’n Volksraad vergadering gehou te Koster. Die Voorsitter van die vergadering, mnr. Manie Bester, het die besoekers verwelkom en die verrigtinge is deur ds. Chris de Nysschen geopen met Skriflesing en gebed.

In sy boodskap het Ds. De  Nysschen die Boerevolk terug geneem na sy wortels en dit baie duidelik uitgespel waar ons vandaan kom en waarheen ons oppad is. Die vraag is ook gevra – wie praat namens die Boerevolk, en die antwoord was onomwonde – die wettig verkose Volksraad en sy  lede.

Die sprekers vir die vergadering was mnr. Andries Breytenbach, Voorsitter van die Volksraad, mnr. Paul Krüger, Voorsitter van die VVK en mnr. Abel Malan,  die Ondervoorsitter van die Volksraad.

Mnr. Breytenbach het die teenwoordiges teruggeneem na die verkiesing van die Volksraad op 27 September 2011. Tydens die geleentheid het die kiesers ’n opdrag aan die Volksraad gegee om namens hulle met die regering in gesprek te tree en ’n eis vir die vryheid van die Boerevolk te stel.  Pogings om ’n afspraak met die regering te kry het geen reaksie ontlok nie.

Daarop is daar ’n klag by die Menseregte kommissie ingedien omdat daar geen reaksie van die regering ontvang is nie. In opvolg is daar ook ’n klag by die Internasionale Menseregte ingedien.

Die verskillende Ambassades in SA het ook kennis ontvang van die Vryheids-eis waarop daar geen reaksie was nie. Hierop het mnr. Henk vd Graaf, die Sekretaris van die Volksraad, besoek gaan aflê in Europa. Hy is baie goed ontvang en ’n klag is by die Internasionale Menseregte Kommissie aanhangig gemaak.

Mnr. Paul Kruger, Voorsitter van die VVK en die Volksraad se prokureur, het ’n brief aan die regering geskryf, waarin die regering daarop gewys is wat hulle verpligting is in terme van die Internasionale Reg, aan die Volksraad.

Gedurende Augustus 2013 is ’n niksseggende antwoord ontvang, maar dit is ’n aanduiding dat daar kennis geneem is van die Volksraad se aksies, en dat daar aandag aan gegee word.

Mnr. Breytenbach het ook verwys na die Raadskoerant wat op ’n gereelde basis verskyn en wat mense behoort te lees aangesien al die inligting rondom die werksaamhede van die Volksraad daarin verskyn.

Mnr. Paul Kruger het in sy rede die leraar bedank vir sy insiggewende boodskap. Hy het ook verwys na die Goddelose regering wat oor ons heers, en die knellende angs wat die Boerevolk beleef. Hy het ook verwys na die “Wonderwerk” wat plaasgevind het op 27 September 2011 toe daar verkiesing gehou is onder ons eie volk.

Met die verkiesing het die Boerevolk hul reg opgeneem om aanspraak te maak op vryheid. Hierdie reg is volgens Artikel 235 van die Grondwet.

Die volk is geregtig op eie grondgebied, en is geregtig daarop om oor hulleself te regeer. Dit is nie ’n vereiste om in groot getalle aanspraak te maak op vryheid nie. Daar is ander volke wat minder is as die aantal geregistreerde kiesers van ons volk, en hulle het hulle vryheid verkry.

Mnr. Kruger het egter ’n beroep gedoen op die teenwoordiges om te help om nog kiesers te registreer, sodat die aantal kiesers van 37,000 na ten minste 70,000 kan vermeerder vir die 2014-verkiesing.

Wat net so belangrik is is dat Vorm 16 voltooi moet word om sodoende aan te dui watter gedeeltes van die land alreeds by wyse van “Kaart en transport”, aan die Boerevolk behoort.

Mnr. Abel Malan, die Ondervoorsitter van die Volksraad, het in sy wysheid vrae gevra aan die toehoorders, en op daardie wyse sy boodskap oorgedra aan die teenwoordiges. Sy eerste vraag was hoekom wil ons vryheid verkry.

’n Plaaslike lid van die gemeenskap het ’n volledige verduideliking verskaf waarin hy uitgewys het dat ons oor onsself wil regeer sodat ons, ons Godsdiens, kultuur en geskiedenis kan uitleef.

Die volk wil nie onder hierdie Goddelose regering staan nie!

Mnr. Malan het ook verdere vrae tot die aanwesiges gerig waarop die nodige ingeligte antwoorde verskaf is.

Hy het uitgewys dat die liberalis en humanis ons vyand is en nie die ANC soos eintlik verwag word nie.

Mnr. Malan het ’n ernstige versoek tot die Boerevolk gerig dat ons moet terugkeer na die basiese dinge waarvan die Huisaltaar die belangrikste is.

Verder het hy verwys na die verskillende fases waarmee hulle tans besig is waarvan fases 1, 2 en 3 reeds afgehandel is, naamlik die registrasie van kiesers, die verkiesing wat afgehandel is en die klag wat by die Internasionale Menseregte kommissie in die buiteland gelê is.

Fase 4 is wanneer alle remedies uitgeput is om ons Vryheid te verkry, en daar dan na die volk terug gegaan word om te vra wat nou moet gebeur.

Sy boodskap aan die Boerevolk is dat ons as Gideonsbende, ons besluite moet uitvoer en deurvoer.