Volkseie ekonomie eerste

Tydens die Oranje Sake Instituut (OSI) se Algemene Jaarvergadering het die voorsitter, mnr..Sid Mann ’n beroep op volksgenote gedoen om die volkseie sakeondernemings, en veral lede van Oranje Sakekamers, te ondersteun.

In sy voorsittersrede het hy daarop gewys dat daar nog te veel welvarende volksgenote is wat nog nie begryp waarmee die O.S.I. besig is nie.

Die volkseie ekonomie beteken om ons volk te bemagtig, om werk te skep vir volksgenote, en instellings op te rig wat tot voordeel van die volk sal strek.

Die Instituut het ’n akademiese verantwoordelikheid van 25% om ’n bydrae tot algehele vryheid van die volk te lewer deur ’n sterk ekonomiese been te vestig.

Hy het beklemtoon dat die ander drie pilare, elk hul bydrae moet maak, maar die Oranje Sake Instituut en sy geaffilieerde lede, moet kragtig gevestig word, om te verseker dat die volk ekonomies sterk genoeg is om ’n suksesvolle en volhoubare stryd te stry.

In die lig hiervan, is die Instituut verbind tot uitbouing van Oranje Sakekamers wat positiewe bydraes kan lewer.

Mnr. Mann het ten slotte sy waardering uitgespreek met die resultate wat bereik is gedurende die afgelope jaar, en dit behoort bemoedigend te wees en as aansporing dien om tot groter hoogtes te beweeg, want ekonomiese vryheid is die voorloper tot algehele vryheid.

Foto – Sid Mann