Verkenners steun "Rooi Oktober"

In ’n Mediaverklaring verklaar die president van die Verkennersbeweging dat hulle die aksie bekend as “Rooi Oktober” volledig steun.

Die verklaring lui as volg:

Die Verkennersbeweging van Suid-Afrika steun die “Rooi Oktober” (oftewel, Red October) aksie wat op 10 Oktober 2013 sal plaasvind. Ons steun veral die protes wat aangeteken word teen die regering se versuim om uitvoering te gee aan sy verpligting om met die Volksraad in gesprek te tree ingevolge internasionale verdrae, oor ons volk se reg tot selfbeskikking.

Lede van die Beweging en volksgenote word gevolglik opgeroep om aktief deel te neem aan die verskeie byeenkomste reg deur die wêreld op 10 Oktober 2013, aangesien dit belangrik is dat die onderdrukking wat ons volk beleef bekend moet word.

Vir die naaste byeenkoms kan die volgende skakel gevolg word: http://www.redoctober.co.za/events/