Theuns Eloff probeer nuus maak

Die gelykheidsindeks wat die transformasie-oorsigkomitee gebruik om transformasie in universiteite te monitor, kan nie die enigste vertrekpunt wees nie, omdat dit faktore soos die streke waarbinne universiteite is, heeltemaal buite rekening laat.

Dr. Theuns Eloff, vise-kanselier van die Noordwes-Universiteit, het gesê hy verskil filosofies en grondliggend van die benadering wat net demografiese verteenwoordiging in ag neem.

Die gelykheidsindeks neem byvoorbeeld nie gehalte van onderrig wat instellings moet lewer, die swak skoolstelsel wat nie voornemende studente lewer wat op universiteite suksesvol kan wees nie, en die spesifieke voedingsbronne van universiteite in ag nie.

"Dit is ‘n oorvereenvoudiging van ‘n komplekse situasie," sê hy. Eloff het daarop gewys dat sekere streke in Suid-Afrika doodeenvoudig ‘n hoër konsentrasie van sekere etniese groepe het.

Daarom is dit belaglik om te dink alle universiteite moet die nasionale Suid-Afrikaanse bevolking weerspieël. Daarbenewens is die onafwendbaar dat ‘n instelling soos die NWU meer wit studente sal lok, omdat dit hoofsaaklik in Afrikaans op een van die kampusse onderrig.

Nog ‘n akademikus, wat anoniem wil bly, meen as die gelykheidsindeks die enigste maatstaf is, sal dit daarop neerkom dat instellings soos die Universiteit van Venda ook in die moeilikheid moet wees met transformasie omdat daar feitlik geen wit gesigte is nie.

Dieselfde geld die Universiteit van Wes-Kaapland wat dan as’tware gestraf sal moet word omdat hulle te veel bruin mense het.

Foto –  Theuns Eloff