Siek polisiebeamptes is duur!

Die Polisiediens spandeer bykans R1 miljard uit die jaarlikse begroting op siek polisiebeamptes en hulle ongeskiktheids verlof.

Die enorme uitgawe is nou bekend gemaak deur senior beamptes in die Polisiediens tydens ’n sitting van portefeuljekomitee oor die polisie.

Nou is talle parlementslede bekommerd oor die toename in gevalle van siekteverlof.

Van die 200,000 polisiebeamptes het meer as 140,000 in 2012 gemiddeld 7 tot 9 dae siekteverlof gehad. 

Die uitgawe van ongeskiktheids verlof saam met die siekte- en jaarlikse verlof wat deur hulle opgebruik is, het die polisiediens R800 miljoen spandeer.