Redaksionele kommentaar

Die nimmereindigende "debatte" oor rassisme wat in skole, universiteitskringe en op elke vlak van die gemeenskap heers, begin nou irriterend word.

Aan die spits is die gewone skynheilige, humanistiese linkse verlopers wat nou wil hê dat die blokkie waarin die ras van ‘n persoon aangedui word, verwyder moet word.

Nou weet ons dat linkses is soos bedorwe kleuters wat nie genoeg pak gekry het nie, en dat hulle, soos kleuters, sal huil en neul en manipuleer totdat hulle hulle sin kry.

Maar net om ons te herinner. Ras is deel van die Skeppingsorde. Dit is ver verhewe bo politiekery wat gewoonlik ter wille van Mammon geskied.

Die ironie is dat jy kan jou hare kleur, jou oë se kleur deur middel van gekleurde kontaklense verdoesel; jou van verander; jou taal verander; jou geloof verander; jou nasionaliteit verander.

In die kranksinnige lewe van vandag, kan jy tot jou geslag verander.

Die een ding waaraan jy niks kan doen nie, is jou ras. Behalwe om jou eie ras so te haat dat jy hom deur ondertrou verbaster en vernietig.

Ons het soveel verloor in hierdie land. Dit is tyd dat ons standpunt inneem en soos in die geval van Afrikaans ook sê: Trots wit!