Radio Pretoria verloor hofsaak

Radio Pretoria is deur die hof beveel om aansoeke in te handig om vir elke herleistasie ’n lisensie te bekom, wat op die oomblik hul uitsendings onwettig herlei.

Indien die Radio sy luisteraars wettig wil bedien, moet die herleistasies elkeen ’n afsonderlike uitsaai lisensie bekom.

Dit beteken dat elke herleistasie, ingevolge regulasies, ook die vermoë moet hê om uit te saai vir ’n gedeelte van die uitsaai ure.

Die Radio Pretoria direksie, wat grotendeels belange het by die multikulturele Solidariteit, het ’n hofaansoek teen die Uitsaaiowerheid (OKOSA) ingedien nadat die owerheid hulle kennis gegee het om die onwettige uitsendings te staak.

Alhoewel die Besturende Direkteur, Willie Spies, gister die indruk wou skep dat alles goed afgeloop het, is die waarheid vir luisteraars verswyg.

Ingevolge regulasies van die OKOSA, mag Radio Pretoria nie herleiding toepas nie en maak die Uitsaaiwet nie daarvoor voorsiening nie.

Die Radiostasie het intussen, sedert Solidariteit se base betrokke geraak het, sy teikenmark van Boere-Afrikaners verruil om almal te bedien wat glo Afrikaans is.

Die term, Boere-Afrikaner, mag glo nie meer deur die omroepers gebruik word nie.

Dit staan in skrille kontras met wat in hulle aansoek om ’n uitsaai lisensie aangevoer is, en dui ook daarop dat die voorsitter van die Direksie se versekerings in dié verband, nie meer van krag is nie.

Jaap Diedericks, ’n direkteur van die radiostasie, het voorheen in die aansoek om ’n uitsaailisensie, slegs melding gemaak dat daar herleiding gedoen word.

Dit is onduidelik wat Diedericks daardeur wou bereik, maar die vermoede bestaan dat die OKOSA daardeur om die bos gelei moes word.

Klaarblyklik het die direksie staat gemaak op die misleidende inskrywing op die destydse aansoekvorm.

Die Radio het egter bloedneus gekry deur sy eie toedoen toe hulle begin het om herleistasies se frekwensies te adverteer.

Nadat die owerheid hulle aangespreek het oor die onwettige uitsendings, het hulle die advertensies oor herleistasies se frekwensies gestaak.

’n Voormalige direkteur, en stigter van Radio Pretoria, het aan Die Vryburger gesê die verkeerde optrede met die herleistasies, sowel as die grootdoenerigheid wat intussen ingetree het, is deels die rede vir die terugslag.

Hy het daarop gewys dat die herleistasies oor die vermoë moet beskik om self uit te saai, en in vele gevalle sal dit nie prakties uitvoerbaar wees nie.

 

Twee hoofredes kan aangevoer word, naamlik dat talle herleistasies moeilik toeganklik is en slegs sal kan uitsaai as groot uitgawes aangegaan word.

Die tekort aan uitsaaiers in die plattelandse gebiede, gaan dit haas onmoontlik maak, veral as hulle die werk teen ’n vergoeding gaan doen.

Die Radio sou veel meer mense kon bereik deur die tegnologie in te span, en die verouderde idee van herleistasies finaal te groet, het hy gesê.